Doğada 'atık' yoktur.

Biz ‘atık’ kavramının bir tasarım problemi olduğuna ve doğru ekiple, yaklaşımla ve araçlarla çözülebileceğine inanıyoruz.

Günlük hayatımızın basit bir anında veya karmaşık endüstriyel üretim süreçlerinde ortaya çıkan atıklara yakından baktığımızda aslında çözülebilir problemler olduğunu görebiliriz.

Biz bu çözümleri hayata geçirmek ve atıkları azaltmak için makro ölçekte sistem düşüncesini, mikro ölçekte kullanıcı odaklı tasarımı kullanan, teknolojiden faydalanan bir tasarım ve inovasyon stüdyosuyuz.

Döngüsel ekonomi etrafında özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademi, mühendisler, tasarımcılar, girişimciler ve uluslararası danışmanlar etrafında kurduğumuz ağ sayesinde döngüsel ekonominin pratik uygulamalarını kolaylaştırıyoruz.

Ekibimiz

Gülin Ölçer - Kurucu & Strateji Direktörü
Ömer Hacıömeroğlu - Endüstriyel Tasarımcı, Eğitimci
Tuğçe Akbulut - Mekan & Sistem Tasarımcısı
Merve Mermertaş - Yaşam Döngüsü Analizi (LCA)
Melek Öztürk - Yönetim Danışmanı
Selin Kanyas - Materyal Bilimcisi & AR-GE Uzmanı
Prof. Dr. Göksel Demirer - ODTÜ Çevre Mühendisliği (Proje bazlı danışman)
Dr. Uygar Özesmi - Kurucu, Good 4 Trust (Proje bazlı danışman)

info@designforzero.com