Doğada ‘atık’ yoktur.

 Biz ‘atık’ kavramının bir tasarım problemi olduğuna ve doğru ekiple, yaklaşımla ve araçlarla çözülebileceğine inanıyoruz.

Günlük hayatımızın basit bir anında veya karmaşık endüstriyel üretim süreçlerinde ortaya çıkan atıklara yakından baktığımızda aslında çözülebilir problemler olduğunu görebiliriz.

Biz bu çözümleri hayata geçirmek ve atıkları azaltmak için makro ölçekte sistem düşüncesini, mikro ölçekte kullanıcı odaklı tasarımı kullanan, yaşam döngüsü analizinden ve teknolojiden faydalanan bir tasarım ve inovasyon stüdyosuyuz.

Döngüsel ekonomi etrafında özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademi, mühendisler, tasarımcılar, girişimciler ve uluslararası danışmanlar etrafında kurduğumuz ağ sayesinde döngüsel ekonominin pratik uygulamalarını kolaylaştırıyoruz.

Yaklaşımımız

Ekibimiz

Gülin Ölçer - Kurucu
Ömer Hacıömeroğlu - Endüstriyel Tasarımcı
Tuğçe Akbulut - Mekan Tasarımcısı
Merve Mermertaş - LCA Uzmanı
Melek Öztürk - Yönetim Danışmanı
Selin Kanyas - Materyal Bilimcisi
Prof. Dr. Göksel Demirer - ODTÜ Çevre Mühendisliği
Dr. Uygar Özesmi - Kurucu, Good 4 Trust

info@designforzero.com