Bugüne kadar kimi
döngüsel ekonomiyle tanıştırdık?

2134
Tasarımcı, Mühendis, üniversite öğrencisi, Akademisyen ve Özel Sektör Çalışanı

Sürdürülebilir
Kalkınma Derneği
&
CIRCO

Profesyonellere Yönelik
Sertifikalı Eğitim Programı:

Döngüsel Ürün, Servis
& İş Tasarımı

Döngüsel ekonomi ve tasarım odaklı düşünme yöntemiyle


kullanım süreçlerini yeniden inceleyerek,


atıkları azaltan ürün, servis ve iş tasarımı çözümleri
geliştiriyoruz.

Tanışalım

Daha döngüsel bir dünya için küçük bir adım atın.

info@designforzero.com